Polityka prywatności strony http://www.cyklo2.com/

 1. Operatorem strony internetowej http://www.cyklo2.com/ jest CYKLO2 Rowery-Serwis S.C. Radzki Tomasz Radzka Bożena Radzka Teresa z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Na Piasku 1/2
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
 3. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje dokumentacji związanej i prowadzonej przez CYKLO2 zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 4. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetnie przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest CYKLO2.
 5. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 6. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 7. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 8. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór danych osobowych.
 9. Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawdo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu, żądania ich usunięcia z zastrzeżeniem przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) oraz cofnięcia udzielonych zgód. Możliwe jednak, że będzie to powodowało brak dostępu do niektórych funkcji serwisu.
 10. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 11. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator strony w tym zakresie współpracuje.
 12. Dla Państwa wygody strona http://www.cyklo2.com/ używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 13. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.
 14. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies
 15. Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce:
  Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.
  Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 16. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 17. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. informacje o przeglądarce użytkownika,
  2. Informacje o adresie IP.
 18. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 19. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 20. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 21. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez stronę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 22. CYKLO2 w ramach stron internetowych przestrzegają procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych. W korespondencji mailowej nie będą przesyłane jakiekolwiek treści o charakterze bezprawnym. Administrator danych osobowych stosuje ponadto środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych oraz zapobiegające utracie tych danych, w szczególności przesyłanych drogą elektroniczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami, korzystając we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.
 23. Administratorem danych osobowych jest CYKLO2 Rowery-Serwis S.C. Radzki Tomasz Radzka Bożena Radzka Teresa z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Na Piasku ½. Dane są chronione i przetwarzane zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) i polskimi przepisami prawa w tym zakresie, a szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.